Oratorienchor Wangen

Konzert 22. Oktober 2023

Harfe: Ulrike Neubauer

Konzert am 27. Juli 2023

Agnus Dei

Oratorienchor Wangen

Musikalische Leitung: Friedrich Möller

Live vom 22. Oktober 2022

Leitung: Friedrich-Wilhelm Möller

Barockensemble La Banda

Konzert am 3. Juli 2022

"Quae moerebat et dolebat"

Konzert v. 12. März 2022

Klavier: Sigrid Trummer

live Konzert am 14. Juni 2022

Ensemble KammerAT, Leitung: Camilo Santostefano

Konzert v. 19. Juni 2022